A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giải pháp nâng cao hiệu quả của các hợp tác xã nông nghiệp huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Giải pháp nâng cao hiệu quả của các hợp tác xã nông nghiệp huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Giải pháp nâng cao hiệu quả của các hợp tác xã nông nghiệp huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả của các hợp tác xã nông nghiệp huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Lưu Văn Quảng
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Hợp tác xã nông nghiệp,Hiệu quả,Giải pháp,Chợ Mới,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • 111 tr.
Tải file tóm tắt Giải pháp nâng cao hiệu quả của các hợp tác xã nông nghiệp huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 177
Lượt truy cập: 12,156,849
Số lượt tải: 1,848,192
})