A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giải pháp ổn định hình ảnh camera quan sát trên biển dựa trên hệ thống tự cân bằng sử dụng con quay hồi chuyển

Giải pháp ổn định hình ảnh camera quan sát trên biển dựa trên hệ thống tự cân bằng sử dụng con quay hồi chuyển

Giải pháp ổn định hình ảnh camera quan sát trên biển dựa trên hệ thống tự cân bằng sử dụng con quay hồi chuyển

 • Nhan đề :
 • Giải pháp ổn định hình ảnh camera quan sát trên biển dựa trên hệ thống tự cân bằng sử dụng con quay hồi chuyển
 • Tác giả :
 • Phạm Minh Kha
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Camera tự ổn định,Mục tiêu trên biển,Điều khiển trượt,Ma sát,PID
 • Số trang :
 • tr. 11-16
Tải file tóm tắt Giải pháp ổn định hình ảnh camera quan sát trên biển dựa trên hệ thống tự cân bằng sử dụng con quay hồi chuyển

File Tóm tắt

Online: 545
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,849
})