A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giao tiếp của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở Việt Nam

Giao tiếp của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở Việt Nam

Giao tiếp của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Giao tiếp của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Bá Dương
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Chính trị Quốc gia
 • Từ khóa :
 • Giao tiếp;Cán bộ lãnh đạo;Cán bộ quản lý;Chính trị;Việt Nam
 • Số trang :
 • 272 tr.
Tải file tóm tắt Giao tiếp của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 132
Lượt truy cập: 6,904,656
Số lượt tải: 1,778,752
})