A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống cây trồng

Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống cây trồng

Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống cây trồng

 • Nhan đề :
 • Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống cây trồng
 • Tác giả :
 • Nguyễn Vũ Thanh Thanh;Chu Hoàng Mậu
 • Năm xuất bản :
 • 2011
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Từ khóa :
 • Giống cây trồng,Chọn giống,Cơ sở di truyền
 • Số trang :
 • 307 tr.
Tải file tóm tắt Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống cây trồng

File Tóm tắt

Online: 150
Lượt truy cập: 17,310,967
Số lượt tải: 1,974,346
})