A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giáo trình du lịch văn hóa (Những vấn đề lý luận và nghiệp vụ)

Giáo trình du lịch văn hóa (Những vấn đề lý luận và nghiệp vụ)

Giáo trình du lịch văn hóa (Những vấn đề lý luận và nghiệp vụ)

 • Nhan đề :
 • Giáo trình du lịch văn hóa (Những vấn đề lý luận và nghiệp vụ)
 • Tác giả :
 • Trần Thúy Anh;Triệu Thế Việt;Nguyễn Thu Thủy;Phạm Thị Bích Thủy;Phan Quang Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2014
 • Nhà Xuất bản :
 • Giáo dục
 • Từ khóa :
 • Du lịch,Văn hóa,Lý luận,Thực tiễn
 • Số trang :
 • 275 tr.
Tải file tóm tắt Giáo trình du lịch văn hóa (Những vấn đề lý luận và nghiệp vụ)

File Tóm tắt

Online: 179
Lượt truy cập: 9,860,405
Số lượt tải: 1,820,206
})