A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giáo trình kiểm toán căn bản

Giáo trình kiểm toán căn bản

Giáo trình kiểm toán căn bản

 • Nhan đề :
 • Giáo trình kiểm toán căn bản
 • Tác giả :
 • Trần Đình Tuấn;Đỗ Thị Thúy Phương
 • Năm xuất bản :
 • 2014
 • Nhà Xuất bản :
 • NXB Đại học Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Kiểm toán,Giáo trình
 • Số trang :
 • 209 tr.
Tải file tóm tắt Giáo trình kiểm toán căn bản

File Tóm tắt

Online: 171
Lượt truy cập: 9,860,405
Số lượt tải: 1,820,206
})