A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giáo trình kiểm toán căn bản (Tái bản có chỉnh sửa)

Giáo trình kiểm toán căn bản (Tái bản có chỉnh sửa)

Giáo trình kiểm toán căn bản (Tái bản có chỉnh sửa)

 • Nhan đề :
 • Giáo trình kiểm toán căn bản (Tái bản có chỉnh sửa)
 • Tác giả :
 • Trần Đình Tuấn;Đỗ Thị Thúy Phương
 • Năm xuất bản :
 • 2014
 • Nhà Xuất bản :
 • NXB Đại học Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Kiểm toán
 • Số trang :
 • 211 tr.
Tải file tóm tắt Giáo trình kiểm toán căn bản (Tái bản có chỉnh sửa)

File Tóm tắt

Online: 83
Lượt truy cập: 9,576,884
Số lượt tải: 1,811,942
})