A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giáo trình lý thuyết thống kê

Giáo trình lý thuyết thống kê

Giáo trình lý thuyết thống kê

 • Nhan đề :
 • Giáo trình lý thuyết thống kê
 • Tác giả :
 • Trần Ngọc Phác;Nguyễn Thị Kim Thu
 • Năm xuất bản :
 • 2011
 • Nhà Xuất bản :
 • Thống kê
 • Từ khóa :
 • Lý thuyết thống kê,Giáo trình
 • Số trang :
 • 519 tr.
Tải file tóm tắt Giáo trình lý thuyết thống kê

File Tóm tắt

Online: 147
Lượt truy cập: 14,217,898
Số lượt tải: 1,935,864
})