A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Govenment financial management: issues and country studies

Govenment financial management: issues and country studies

Govenment financial management: issues and country studies

 • Nhan đề :
 • Govenment financial management: issues and country studies
 • Tác giả :
 • A. Premchand
 • Năm xuất bản :
 • 1990
 • Nhà Xuất bản :
 • International monetary Fund
 • Từ khóa :
 • Budget,Finance,Accounting
 • Số trang :
 • 386 tr.
Tải file tóm tắt Govenment financial management: issues and country studies

File Tóm tắt

Online: 317
Lượt truy cập: 9,581,328
Số lượt tải: 1,812,034
})