A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hệ thống thử nghiệm máy bơm của công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương

Hệ thống thử nghiệm máy bơm của công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương

Hệ thống thử nghiệm máy bơm của công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương

 • Nhan đề :
 • Hệ thống thử nghiệm máy bơm của công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương
 • Tác giả :
 • Nguyễn Trọng Nam;Nguyễn Văn Bày;Nguyễn Đức Cảnh;Đào Đình Toàn;Nguyễn Minh Tuấn;Đặng Quang Hào
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hệ thống thử nghiệm máy bơm,Quy trình thử nghiệm,Thiết bị thử nghiệm,Bể chứa nước,Cụm thiết bị điều khiển
 • Số trang :
 • tr. 50-58
Tải file tóm tắt Hệ thống thử nghiệm máy bơm của công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương

File Tóm tắt

Online: 393
Lượt truy cập: 10,315,122
Số lượt tải: 1,824,158
})