A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hệ thức lượng trong tam giác với phép biến đổi tuyến tính góc

Hệ thức lượng trong tam giác với phép biến đổi tuyến tính góc

Hệ thức lượng trong tam giác với phép biến đổi tuyến tính góc

 • Nhan đề :
 • Hệ thức lượng trong tam giác với phép biến đổi tuyến tính góc
 • Tác giả :
 • Yến,Phùng Thị Hải
 • Năm xuất bản :
 • 2012
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tam giác,Hệ thức lượng,Phép biến đổi tuyến tính góc
 • Số trang :
 • tr. 87-90
Tải file tóm tắt Hệ thức lượng trong tam giác với phép biến đổi tuyến tính góc

File Tóm tắt

Online: 244
Lượt truy cập: 4,337,327
Số lượt tải: 1,672,373