A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp FDI tại các Khu công nghiệp Bắc Ninh

Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp FDI tại các Khu công nghiệp Bắc Ninh

Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp FDI tại các Khu công nghiệp Bắc Ninh

 • Nhan đề :
 • Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp FDI tại các Khu công nghiệp Bắc Ninh
 • Tác giả :
 • Trần Thị Minh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Doanh nghiệp,Sản xuất,Kinh doanh,Nguồn vốn FDI,Khu công nghiệp,Bắc Ninh
 • Số trang :
 • 108 tr.
Tải file tóm tắt Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp FDI tại các Khu công nghiệp Bắc Ninh

File Tóm tắt

Online: 137
Lượt truy cập: 7,933,359
Số lượt tải: 1,786,532
})