A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hiệu quả sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Hiệu quả sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Hiệu quả sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Hiệu quả sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam
 • Tác giả :
 • Trịnh Thị Hằng
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Từ khóa :
 • Vốn ODA,Giao thông vận tải,Việt Nam
 • Số trang :
 • 235 tr.
Tải file tóm tắt Hiệu quả sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 633
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,847
})