A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hoàn thiện chính sách Marketing-mix tại hệ thống khách sạn Đông Á Thái Nguyên

Hoàn thiện chính sách Marketing-mix tại hệ thống khách sạn Đông Á Thái Nguyên

Hoàn thiện chính sách Marketing-mix tại hệ thống khách sạn Đông Á Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Hoàn thiện chính sách Marketing-mix tại hệ thống khách sạn Đông Á Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Trương Mai Thanh
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Chính sách Marketing-mix,Khách sạn Đông Á,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 113 tr.
Tải file tóm tắt Hoàn thiện chính sách Marketing-mix tại hệ thống khách sạn Đông Á Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 164
Lượt truy cập: 5,757,763
Số lượt tải: 1,739,667