A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

 • Nhan đề :
 • Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Thúy
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Thuế giá trị gia tăng,Quản lý,Doanh nghiệp ngoài quốc doanh,Chi Cục thuế,Sông Lô,Vĩnh Phúc
 • Số trang :
 • 120 tr.
Tải file tóm tắt Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

File Tóm tắt

Online: 11
Lượt truy cập: 9,576,884
Số lượt tải: 1,811,933
})