A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Quỳnh Thuận
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Quản trị nguồn nhân lực,Bệnh viện Đa khoa,Định Hóa,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 124 tr.
Tải file tóm tắt Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 76
Lượt truy cập: 6,904,656
Số lượt tải: 1,778,735
})