A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ tại tại Tập đoàn Hoá chất Việt Nam

	Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ tại tại Tập đoàn Hoá chất Việt Nam

Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ tại tại Tập đoàn Hoá chất Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ tại tại Tập đoàn Hoá chất Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Lan Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Từ khóa :
 • Kiểm toán,Kiểm soát nội bộ,Tập đoàn hóa chất,Việt Nam
 • Số trang :
 • 221 tr.
Tải file tóm tắt Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ tại tại Tập đoàn Hoá chất Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 97
Lượt truy cập: 9,576,884
Số lượt tải: 1,811,970
})