A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán hướng tới ứng dụng ERP tại các VNPT tỉnh, thành phố thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán hướng tới ứng dụng ERP tại các VNPT tỉnh, thành phố thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán hướng tới ứng dụng ERP tại các VNPT tỉnh, thành phố thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán hướng tới ứng dụng ERP tại các VNPT tỉnh, thành phố thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Kim Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Học viện Tài chính
 • Từ khóa :
 • Hệ thống thông tin kế toán,Ứng dụng ERP,Bưu chính viễn thông,Việt Nam
 • Số trang :
 • 278 tr.
Tải file tóm tắt Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán hướng tới ứng dụng ERP tại các VNPT tỉnh, thành phố thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 566
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,847
})