A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam

Hoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam

Hoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Hoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam
 • Tác giả :
 • Thị Hồng Hà Đặng
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Học viện tài chính
 • Từ khóa :
 • Kế toán,Doanh nghiệp,Khoản dự phòng,Tổn thất,Tài sẳn,Việt Nam
 • Số trang :
 • 178 tr.
Tải file tóm tắt Hoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 3
Lượt truy cập: 9,576,884
Số lượt tải: 1,811,933
})