A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn thành phố Hưng Yên

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn thành phố Hưng Yên

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn thành phố Hưng Yên

 • Nhan đề :
 • Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn thành phố Hưng Yên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thu Hiền
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Học viện Tài chính
 • Từ khóa :
 • Kế toán chi phí sản xuất,Kế toán giá thành sản phẩm,Doanh nghiệp,May mặc,Hưng yên
 • Số trang :
 • 251 tr.
Tải file tóm tắt Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn thành phố Hưng Yên

File Tóm tắt

Online: 31
Lượt truy cập: 9,576,884
Số lượt tải: 1,811,942
})