A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

 • Nhan đề :
 • Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Bình
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Học viện Tài chính
 • Từ khóa :
 • Kế toán,Quản trị chi phí,Doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm,Thanh Hóa
 • Số trang :
 • 206 tr.
Tải file tóm tắt Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

File Tóm tắt

Online: 133
Lượt truy cập: 9,581,328
Số lượt tải: 1,812,078
})