A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán môi trường tại các doanh nghiệp sản xuát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán môi trường tại các doanh nghiệp sản xuát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán môi trường tại các doanh nghiệp sản xuát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 • Nhan đề :
 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán môi trường tại các doanh nghiệp sản xuát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 • Tác giả :
 • Phạm Hoài Nam
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Học viện Tài chính
 • Từ khóa :
 • Kế toán môi trường,Doanh nghiệp sản xuất,Quảng Ngãi
 • Số trang :
 • 209 tr.
Tải file tóm tắt Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán môi trường tại các doanh nghiệp sản xuát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

File Tóm tắt

Online: 103
Lượt truy cập: 9,576,884
Số lượt tải: 1,811,942
})