A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thuộc Bộ Quốc phòng

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thuộc Bộ Quốc phòng

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thuộc Bộ Quốc phòng

 • Nhan đề :
 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thuộc Bộ Quốc phòng
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thu Hương
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Thương mại
 • Từ khóa :
 • Kế toán,Doanh nghiệp,Công ty mẹ,Công ty con,Bộ Quốc phòng
 • Số trang :
 • 208 tr.
Tải file tóm tắt Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thuộc Bộ Quốc phòng

File Tóm tắt

Online: 82
Lượt truy cập: 9,576,884
Số lượt tải: 1,811,942
})