A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp Xây lắp thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Việt Nam

Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp Xây lắp thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Việt Nam

Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp Xây lắp thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp Xây lắp thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Quang Hưng
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • Học viện tài chính
 • Từ khóa :
 • Kế toán,Kế toán chi phí,Sản phẩm xây lắp,Giá thành,Doanh nghiệp,Tập đoàn dầu khí,Việt Nam
 • Số trang :
 • 172 tr.
Tải file tóm tắt Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp Xây lắp thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 68
Lượt truy cập: 9,576,884
Số lượt tải: 1,811,972
})