A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Homocysteine huyết tương ở bệnh nhân bệnh động mạch vành điều trị tại khoa Tim mạch - Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Homocysteine huyết tương ở bệnh nhân bệnh động mạch vành điều trị tại khoa Tim mạch - Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Homocysteine huyết tương ở bệnh nhân bệnh động mạch vành điều trị tại khoa Tim mạch - Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Homocysteine huyết tương ở bệnh nhân bệnh động mạch vành điều trị tại khoa Tim mạch - Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Trương Đức Hạnh
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Y dược
 • Từ khóa :
 • Homocysteine huyết tương,Bệnh động mạch vành,Điều trị,Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 98 tr.
Tải file tóm tắt Homocysteine huyết tương ở bệnh nhân bệnh động mạch vành điều trị tại khoa Tim mạch - Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 132
Lượt truy cập: 5,757,763
Số lượt tải: 1,739,667