A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa ở trường Trung học Cơ sở Trưng Vương, Uông Bí, Quảng Ninh

Quản lý dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa ở trường Trung học Cơ sở Trưng Vương, Uông Bí, Quảng Ninh

Quản lý dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa ở trường Trung học Cơ sở Trưng Vương, Uông Bí, Quảng Ninh

 • Nhan đề :
 • Quản lý dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa ở trường Trung học Cơ sở Trưng Vương, Uông Bí, Quảng Ninh
 • Tác giả :
 • Võ Quỳnh Trang
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Quan điểm dạy học phân hóa,Quản lý,Trường Trung học Cơ sở Trưng Vương,Uông Bí,Quảng Ninh
 • Số trang :
Tải file tóm tắt Quản lý dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa ở trường Trung học Cơ sở Trưng Vương, Uông Bí, Quảng Ninh

File Tóm tắt

Online: 147
Lượt truy cập: 5,757,763
Số lượt tải: 1,739,673