A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Introductory economettrics: a modern approach

Introductory economettrics: a modern approach

Introductory economettrics: a modern approach

 • Nhan đề :
 • Introductory economettrics: a modern approach
 • Tác giả :
 • Jeffrey M. Wooldridge
 • Năm xuất bản :
 • 2006
 • Nhà Xuất bản :
 • Thomson
 • Từ khóa :
 • Số trang :
 • 910 tr.
Tải file tóm tắt Introductory economettrics: a modern approach

File Tóm tắt

Online: 90
Lượt truy cập: 6,609,988
Số lượt tải: 1,769,673
})