A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Investment valuation: tools and techniques for determining the value of any asset

Investment valuation: tools and techniques for determining the value of any asset

Investment valuation: tools and techniques for determining the value of any asset

 • Nhan đề :
 • Investment valuation: tools and techniques for determining the value of any asset
 • Tác giả :
 • Aswath Damodaran
 • Năm xuất bản :
 • 2002
 • Nhà Xuất bản :
 • John Wiley & Sons
 • Từ khóa :
 • Số trang :
 • 919 tr.
Tải file tóm tắt Investment valuation: tools and techniques for determining the value of any asset

File Tóm tắt

Online: 115
Lượt truy cập: 7,215,957
Số lượt tải: 1,787,938
})