A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam

Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam

Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Nga
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Từ khóa :
 • Môi trường,Quản trị chi phí,Kế toán,Doanh nghiệp,Thép,Việt Nam
 • Số trang :
 • 230 tr.
Tải file tóm tắt Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 97
Lượt truy cập: 9,581,328
Số lượt tải: 1,812,033
})