A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kết quả bước đầu phát hiện Parvovirus gây bệnh ở vịt tại Hưng Yên năm 2019

Kết quả bước đầu phát hiện Parvovirus gây bệnh ở vịt tại Hưng Yên năm 2019

Kết quả bước đầu phát hiện Parvovirus gây bệnh ở vịt tại Hưng Yên năm 2019

 • Nhan đề :
 • Kết quả bước đầu phát hiện Parvovirus gây bệnh ở vịt tại Hưng Yên năm 2019
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Giáp;Đặng Hữu Anh;Cao Thị Bích Phượng;Nguyễn Thị Bích;Nguyễn Hữu Huân;Huỳnh Thị Mỹ Lệ
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Vịt,Parvovirus,Hưng Yên
 • Số trang :
 • tr. 816-825
Tải file tóm tắt Kết quả bước đầu phát hiện Parvovirus gây bệnh ở vịt tại Hưng Yên năm 2019

File Tóm tắt

Online: 77
Lượt truy cập: 9,562,627
Số lượt tải: 1,811,560
})