A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kết quả đề xuất thuật toán phát hiện cộng đồng trên mạng xã hội

Kết quả đề xuất thuật toán phát hiện cộng đồng trên mạng xã hội

Kết quả đề xuất thuật toán phát hiện cộng đồng trên mạng xã hội

 • Nhan đề :
 • Kết quả đề xuất thuật toán phát hiện cộng đồng trên mạng xã hội
 • Tác giả :
 • Nguyễn Hiền Trinh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Khoa học máy tính,Mạng xã hội,Cấu trúc cộng đồng,Phát hiện cộng đồng,Độ đo trung gian đỉnh/cạnh,Lan truyền nhãn
 • Số trang :
 • tr. 103-111
Tải file tóm tắt Kết quả đề xuất thuật toán phát hiện cộng đồng trên mạng xã hội

File Tóm tắt

Online: 617
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,847
})