A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kết quả kiểm toán của kiểm toán nhà nước đối với công tác quản lý tài chính tại tỉnh Bến Tre

Kết quả kiểm toán của kiểm toán nhà nước đối với công tác quản lý tài chính tại tỉnh Bến Tre

Kết quả kiểm toán của kiểm toán nhà nước đối với công tác quản lý tài chính tại tỉnh Bến Tre

 • Nhan đề :
 • Kết quả kiểm toán của kiểm toán nhà nước đối với công tác quản lý tài chính tại tỉnh Bến Tre
 • Tác giả :
 • Lê Phi Bằng
 • Năm xuất bản :
 • 2009
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Kiểm toán,Kiểm toán nhà nước,Kết quả,Quản lý tài chính,Bến Tre
 • Số trang :
 • tr. 21-22
Tải file tóm tắt Kết quả kiểm toán của kiểm toán nhà nước đối với công tác quản lý tài chính tại tỉnh Bến Tre

File Tóm tắt

Online: 109
Lượt truy cập: 9,576,884
Số lượt tải: 1,811,942
})