A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kết quả kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành chương trình 135

Kết quả kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành chương trình 135

Kết quả kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành chương trình 135

 • Nhan đề :
 • Kết quả kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành chương trình 135
 • Tác giả :
 • Trần Quang Huy
 • Năm xuất bản :
 • 2009
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Kiểm toán,Chương trình 135,Kết quả,Quản lý
 • Số trang :
 • tr. 53-57
Tải file tóm tắt Kết quả kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành chương trình 135

File Tóm tắt

Online: 107
Lượt truy cập: 9,581,328
Số lượt tải: 1,812,086
})