A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kết quả so sánh một số tổ hợp ngô lai mới tại Thái Nguyên

Kết quả so sánh một số tổ hợp ngô lai mới tại Thái Nguyên

Kết quả so sánh một số tổ hợp ngô lai mới tại Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Kết quả so sánh một số tổ hợp ngô lai mới tại Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Phan Thị Vân;Đỗ Thành Giang
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Ngô lai,Sinh trưởng,Phát triển,Năng suất,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 29-33
Tải file tóm tắt Kết quả so sánh một số tổ hợp ngô lai mới tại Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 233
Lượt truy cập: 9,842,461
Số lượt tải: 1,819,918
})