A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kết quả thử nghiệm phân viên nén bón thâm canh ngô trên đất dốc tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Kết quả thử nghiệm phân viên nén bón thâm canh ngô trên đất dốc tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Kết quả thử nghiệm phân viên nén bón thâm canh ngô trên đất dốc tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

 • Nhan đề :
 • Kết quả thử nghiệm phân viên nén bón thâm canh ngô trên đất dốc tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • Tác giả :
 • Trần Trung Kiên;Phan Thị Vân;Trần Đình Hà;Nguyễn Thị Dung
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đất dốc,Hiệu quả kinh tế,LVN99,Thâm canh,Ngô,Phân viên nén,Văn Yên,Yên Bái
 • Số trang :
 • tr. 3-9
Tải file tóm tắt Kết quả thử nghiệm phân viên nén bón thâm canh ngô trên đất dốc tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

File Tóm tắt

Online: 330
Lượt truy cập: 9,842,461
Số lượt tải: 1,819,918
})