A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2008 và triển khai luật KTNN tại Lào Cai

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2008 và triển khai luật KTNN tại Lào Cai

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2008 và triển khai luật KTNN tại Lào Cai

 • Nhan đề :
 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2008 và triển khai luật KTNN tại Lào Cai
 • Tác giả :
 • Nguyễn Hữu Vạn
 • Năm xuất bản :
 • 2008
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tài chính,Ngân sách,Luật kiểm toán nhà nước,Lào Cai
 • Số trang :
 • tr. 12-14
Tải file tóm tắt Kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2008 và triển khai luật KTNN tại Lào Cai

File Tóm tắt

Online: 82
Lượt truy cập: 9,576,884
Số lượt tải: 1,811,951
})