A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Phùng Trần Mỹ Hạnh
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Nông thôn mới
 • Số trang :
 • tr. 171-175
Tải file tóm tắt Kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 285
Lượt truy cập: 10,244,836
Số lượt tải: 1,823,621
})