A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Phùng Trần Mỹ Hạnh
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Xây dựng nông thôn mới,Kết quả,Ba Bể,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • tr. 171-175
Tải file tóm tắt Kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 140
Lượt truy cập: 02
Số lượt tải: 1,799,330
})