A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của bò lai F1 (BBB x Lai Sind) từ 12 đến 18 tháng tuổi nuôi tại Hà Nội

Khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của bò lai F1 (BBB x Lai Sind) từ 12 đến 18 tháng tuổi nuôi tại Hà Nội

Khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của bò lai F1 (BBB x Lai Sind) từ 12 đến 18 tháng tuổi nuôi tại Hà Nội

 • Nhan đề :
 • Khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của bò lai F1 (BBB x Lai Sind) từ 12 đến 18 tháng tuổi nuôi tại Hà Nội
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Nguyệt;Nguyễn Thị Vinh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Bò F1 (BBB x Lai Sind),Sinh trưởng,Thức ăn,Hà Nội
 • Số trang :
 • tr. 79-84
Tải file tóm tắt Khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của bò lai F1 (BBB x Lai Sind) từ 12 đến 18 tháng tuổi nuôi tại Hà Nội

File Tóm tắt

Online: 231
Lượt truy cập: 10,288,636
Số lượt tải: 1,824,045
})