A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Khai thác các Plug-in trong photoshop CS5 dành cho người tự học T4

Khai thác các Plug-in trong photoshop CS5 dành cho người tự học T4

Khai thác các Plug-in trong photoshop CS5 dành cho người tự học T4

 • Nhan đề :
 • Khai thác các Plug-in trong photoshop CS5 dành cho người tự học T4
 • Tác giả :
 • Đỗ Lê Thuận;Võ Duy Thanh Tâm;Phạm Quang Huy
 • Năm xuất bản :
 • 2011
 • Nhà Xuất bản :
 • Hồng Đức
 • Từ khóa :
 • Công nghệ thông tin,Photoshop
 • Số trang :
 • 310 tr.
Tải file tóm tắt Khai thác các Plug-in trong photoshop CS5 dành cho người tự học T4

File Tóm tắt

Online: 140
Lượt truy cập: 14,514,060
Số lượt tải: 1,939,049
})