A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Khai thác giá trị của thực hành then trong phát triển du lịch từ kinh nghiệm một số loại hình diễn xướng dân gian

Khai thác giá trị của thực hành then trong phát triển du lịch từ kinh nghiệm một số loại hình diễn xướng dân gian

Khai thác giá trị của thực hành then trong phát triển du lịch từ kinh nghiệm một số loại hình diễn xướng dân gian

 • Nhan đề :
 • Khai thác giá trị của thực hành then trong phát triển du lịch từ kinh nghiệm một số loại hình diễn xướng dân gian
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Suối Linh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Thực hành Then,Tín ngưỡng,Dân ca,Tài nguyên du lịch,Sản phẩm đặc trưng
 • Số trang :
 • tr. 61-68
Tải file tóm tắt Khai thác giá trị của thực hành then trong phát triển du lịch từ kinh nghiệm một số loại hình diễn xướng dân gian

File Tóm tắt

Online: 531
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,847
})