A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh người dân tộc thiểu số về dịch vụ khám chữa bệnh tại Khoa khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai năm 2017

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh người dân tộc thiểu số về dịch vụ khám chữa bệnh tại Khoa khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai năm 2017

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh người dân tộc thiểu số về dịch vụ khám chữa bệnh tại Khoa khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai năm 2017

 • Nhan đề :
 • Khảo sát sự hài lòng của người bệnh người dân tộc thiểu số về dịch vụ khám chữa bệnh tại Khoa khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai năm 2017
 • Tác giả :
 • Phùng Thanh Hùng;Nguyễn Thị Hoài Thu;Đào Ngọc Quân
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Khoa khám bệnh,Bệnh viện Gia Lai,Sự hài lòng của người bệnh
 • Số trang :
 • tr. 62-67
Tải file tóm tắt Khảo sát sự hài lòng của người bệnh người dân tộc thiểu số về dịch vụ khám chữa bệnh tại Khoa khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai năm 2017

File Tóm tắt

Online: 633
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,847
})