A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước Pác Nặm, Bắc Kạn

Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước Pác Nặm, Bắc Kạn

Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước Pác Nặm, Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước Pác Nặm, Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Đỗ Danh Dự
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Xây dựng cơ bản,Ngân sách nhà nước,Kiểm soát,Kho bạc Nhà nước,Pác Nặm,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • 99 tr.
Tải file tóm tắt Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước Pác Nặm, Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 224
Lượt truy cập: 10,636,158
Số lượt tải: 1,826,851
})