A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn

Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn

Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Triệu Trần Duy
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Xây dựng cơ bản,Đầu tư,Kiểm soát,Kho bạc Nhà nước,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • 121 tr.
Tải file tóm tắt Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 80
Lượt truy cập: 11,762,338
Số lượt tải: 1,843,225
})