A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kiểm toán nhà nước dưới góc độ kiểm toán đầu tư công

Kiểm toán nhà nước dưới góc độ kiểm toán đầu tư công

Kiểm toán nhà nước dưới góc độ kiểm toán đầu tư công

 • Nhan đề :
 • Kiểm toán nhà nước dưới góc độ kiểm toán đầu tư công
 • Tác giả :
 • Phạm Gia Thạch
 • Năm xuất bản :
 • 2011
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Kiểm toán nhà nước,Đầu tư công,Kết quả,Giải pháp
 • Số trang :
 • tr.15-18
Tải file tóm tắt Kiểm toán nhà nước dưới góc độ kiểm toán đầu tư công

File Tóm tắt

Online: 337
Lượt truy cập: 9,581,328
Số lượt tải: 1,812,053
})