A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kiểm toán trách nhiệm kinh tế của cán bộ quản lý do kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện

Kiểm toán trách nhiệm kinh tế của cán bộ quản lý do kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện

Kiểm toán trách nhiệm kinh tế của cán bộ quản lý do kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện

 • Nhan đề :
 • Kiểm toán trách nhiệm kinh tế của cán bộ quản lý do kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện
 • Tác giả :
 • Phạm Tiến Dũng
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Từ khóa :
 • Kiểm toán,Cán bộ quản lý,Kiểm toán Nhà nước
 • Số trang :
 • 201 tr.
Tải file tóm tắt Kiểm toán trách nhiệm kinh tế của cán bộ quản lý do kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện

File Tóm tắt

Online: 335
Lượt truy cập: 9,581,328
Số lượt tải: 1,812,051
})