A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kiểm toán viên Việt Nam trong điều kiện hội nhập và phát triển thực trạng và giải pháp

Kiểm toán viên Việt Nam trong điều kiện hội nhập và phát triển thực trạng và giải pháp

Kiểm toán viên Việt Nam trong điều kiện hội nhập và phát triển thực trạng và giải pháp

 • Nhan đề :
 • Kiểm toán viên Việt Nam trong điều kiện hội nhập và phát triển thực trạng và giải pháp
 • Tác giả :
 • Hưng,Phạm Tiến
 • Năm xuất bản :
 • 2009
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Kiểm toán viên,Thực trạng,Giải pháp,Việt Nam
 • Số trang :
 • tr. 19-23
Tải file tóm tắt Kiểm toán viên Việt Nam trong điều kiện hội nhập và phát triển thực trạng và giải pháp

File Tóm tắt

Online: 113
Lượt truy cập: 5,560,318
Số lượt tải: 1,722,823