A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kiến thức, thái độ và một số yếu tố liên quan đến an toàn người bệnh của nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu năm 2019

Kiến thức, thái độ và một số yếu tố liên quan đến an toàn người bệnh của nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu năm 2019

Kiến thức, thái độ và một số yếu tố liên quan đến an toàn người bệnh của nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu năm 2019

 • Nhan đề :
 • Kiến thức, thái độ và một số yếu tố liên quan đến an toàn người bệnh của nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu năm 2019
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Hải Hà;Trần Thị Thanh Huệ;Nguyễn Thị Thu
 • Năm xuất bản :
 • 2021; S? 1
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • An toàn người bệnh,Kiến thức,Thái độ,Nhân viên y tế,Bệnh viện đa khoa,Mộc Châu,Sơn La
 • Số trang :
 • tr. 112-119
Tải file tóm tắt Kiến thức, thái độ và một số yếu tố liên quan đến an toàn người bệnh của nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu năm 2019

File Tóm tắt

Online: 550
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,849
})