A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kỹ thuật mô phỏng đối tượng dạng sợi và ứng dụng mô phỏng tóc trong thực tại ảo

Kỹ thuật mô phỏng đối tượng dạng sợi và ứng dụng mô phỏng tóc trong thực tại ảo

Kỹ thuật mô phỏng đối tượng dạng sợi và ứng dụng mô phỏng tóc trong thực tại ảo

 • Nhan đề :
 • Kỹ thuật mô phỏng đối tượng dạng sợi và ứng dụng mô phỏng tóc trong thực tại ảo
 • Tác giả :
 • Long Văn Kỳ
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • Từ khóa :
 • Đồ họa máy tính,Thực tại ảo,Đối tượng dạng sợi
 • Số trang :
 • 78 tr.
Tải file tóm tắt Kỹ thuật mô phỏng đối tượng dạng sợi và ứng dụng mô phỏng tóc trong thực tại ảo

File Tóm tắt

Online: 484
Lượt truy cập: 10,614,109
Số lượt tải: 1,826,402
})