A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kỹ thuật tìm kiếm ảnh trên cơ sở biểu đồ màu mờ

Kỹ thuật tìm kiếm ảnh trên cơ sở biểu đồ màu mờ

Kỹ thuật tìm kiếm ảnh trên cơ sở biểu đồ màu mờ

 • Nhan đề :
 • Kỹ thuật tìm kiếm ảnh trên cơ sở biểu đồ màu mờ
 • Tác giả :
 • Trần Quốc Bảo
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông
 • Từ khóa :
 • Ảnh,Biểu đồ màu mờ,Tìm kiếm,Kỹ thuật
 • Số trang :
 • 72 tr.
Tải file tóm tắt Kỹ thuật tìm kiếm ảnh trên cơ sở biểu đồ màu mờ

File Tóm tắt

Online: 120
Lượt truy cập: 7,933,359
Số lượt tải: 1,786,532
})